Przeżycie religijne

Podczas Misterium rozważamy ostatnie chwile ziemskiego życia Chrystusa, towarzysząc w sposób symboliczny Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Jednak dla wielu widzów udział w widowisku to przeżycie o wiele głębsze, bardziej intymne. Zgromadzeni ludzie pragną „osobiście wziąć udział”, w sposób szczególny przeżyć ukazywane wydarzenia.
Poprzez wyjątkowy czas, w jakim jest odgrywane – raz do roku, w sobotę przed Niedzielą Palmową w Ostrowie Wielkopolskim – Misterium stanowi niejako wstęp do Wielkiego Tygodnia, a zarazem wprowadzenie do misterium paschalnego przeżywanego podczas Triduum i wieńczących je świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Kultura

Przejawem kultury i szacunku dla siebie i innych jest:

  • niespożywanie żadnych napojów alkoholowych,
  • niepalenie tytoniu,
  • wyłączenie i nieużywanie telefonów komórkowych,
  • nierozmawianie podczas widowiska.

Przeżycie artystyczne

Misterium jest wielkim widowiskiem, z narracją i dramaturgią, świadomie operującym słowem, obrazem, światłem oraz dźwiękiem, aby pogłębić wrażenia widzów, pobudzić ich zmysły, uczucia i wyobraźnię. Profesjonalna realizacja pozwala na przeżycie Misterium również osobom, które żyją wiarą na co dzień w stopniu niewielkim i nie odczuwają potrzeby jego pogłębiania.

Spektakl ten jest przykładem harmonijnego połączenia tradycyjnej treści z nowoczesną formą widowiska plenerowego. Odgrywany na żywo, przekazuje posłanie ewangeliczne, ale dzięki profesjonalnej realizacji pozwala również na odbiór w kategoriach estetycznych. Dzięki temu prezentowane wydarzenia stają się bardziej zrozumiałe i bliskie współczesnemu człowiekowi.

Wskazane powyżej trzy aspekty przeżywania Misterium mają ogromne znaczenie dla podkreślenia jego uniwersalności, tak pod względem przesłania, jak i formy.

Hasztag #ostrowskiemisterium »