Widowisko ogląda się na stojąco, będąc w ruchu na świeżym powietrzu. Należy wziąć to pod uwagę przygotowując się na możliwość niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Droga, którą trzeba pokonać jest krótka ok. 300-400 m (Park Miejski – Konkatedra).

Cisza »